Funkcja CDateFromUnoTime

Konwertuje strukturę UNO com.sun.star.util.Time na wartość daty.

Składnia:


CDateFromUnoTime(aTime)

Zwracana wartość:

Data

Parametry:

aTime: Czas do konwersji

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleCDateFromUnoTime
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aDatabaseRow.getTime(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aTimeControl.Time))
End Sub

Please support us!