Funkcja CDateFromUnoDate

Konwertuje strukturę UNO com.sun.star.util.Date na wartość daty.

Składnia:


CDateFromUnoDate(aDate)

Zwracana wartość:

Data

Parametry:

aDate: Data do konwersji

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleCDateFromUnoDate
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))
End Sub

Prosimy o wsparcie!