Funkcja DateAdd

Dodaje datę lub przedział czasu do podanej daty kilka razy i zwraca wynikową datę.

Składnia:


DateAdd (interval As String, number As Long, date As Date) As Date

Zwracana wartość:

Zmienna typu Variant zawierająca datę.

Parametry:

interval – wyrażenie tekstowe z poniższej tabeli określające datę lub przedział czasowy.

interval (wartość ciągu)

Znaczenie

yyyy

Rok

q

Kwartał

m

Miesiąc

y

Dzień roku

w

Dzień tygodnia

ww

Tydzień roku

d

Dzień

h

Godzina

n

Minuta

s

Sekunda


number – wyrażenie numeryczne określające, ile razy wartość interval zostanie dodana, gdy jest dodatnia, lub odjęta, gdy jest ujemna.

date – data lub nazwa zmiennej Variant zawierającej datę. Wartość interval jest dodawana do tej wartości tyle razy, ile wskazuje zmienna number.

Literały daty pozwalają określić jednoznaczne zmienne daty, które są niezależne od bieżącego języka. Literały są ujęte między znakami krzyżyka #. Możliwe formaty to:

Przykład:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, #1/31/2004#) &" - "& DateAdd(date:=#2005-01-31#, interval:="m", number:=1)
End Sub

Prosimy o wsparcie!