Funkcja CDateFromIso

Zwraca numer daty wewnętrznej z ciągu zawierającego datę w formacie ISO (RRRRMMDD lub RRRR-MM-DD).

Część roczna musi składać się z dwóch (obsługiwanych tylko w formacie YYMMDD bez separatorów w celu zapewnienia kompatybilności) lub przynajmniej czterech cyfr. W przypadku gdy cztery cyfry prowadzą do zera, jeśli bezwzględna wartość jest mniejsza niż 1000, może być ujemna z wiodącym znakiem minus, jeśli podana data oznacza rok przed wspólną erą (BCE) i może zawierać więcej niż cztery cyfry, jeśli wartość bezwzględna jest większa niż 9999. Sformatowany ciąg może zawierać się w zakresie '-327680101' do '327671231' lub '-32768-01-01' do '32767-12-31'.

Nieprawidłowa data powoduje błąd. Rok 0 nie jest akceptowany, ostatni dzień BCE to -0001-12-31, a następnego dnia CE to 0001-01-01. Daty przed 1582-10-15 są w kalendarzu gregoriańskim.

Ikona wskazówki

Podczas przekształcania numeru seryjnego daty w ciąg do wydruku, na przykład w przypadku polecenia Print lub MsgBox, używany jest domyślny kalendarz ustawień regionalnych, a w dniu 1582-10-15 data przełączenia może zostać przełączona na kalendarz juliański, co może skutkować wyświetleniem innej niż się spodziewano. Użyj Funkcji CDateToIso aby przekształcić taki numer daty na reprezentację ciągów w kalendarzu gregoriańskim.


Ikona notatki

Format YYYY-MM-DD z separatorami jest obsługiwany od LibreOffice 5.3.4. Lata mniej niż 100 lub więcej niż 9999 są akceptowane od LibreOffice 5.4, jeśli nie jest w trybie zgodności VBA.


Składnia:


CDateFromIso(String)

Zwracana wartość:

Wewnętrzny numer daty

Parametry:

Ciąg: Ciąg znaków zawierający datę w formacie ISO.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


    dateval = CDateFromIso("20021231")
    dateval = CDateFromIso("2002-12-31")

Zwraca datę 12/31/2002 w formacie daty zgodnym z ustawieniami systemowymi

Prosimy o wsparcie!