Funkcja CDateToIso

Zwraca datę w formacie ISO bez separatorów (RRRRMMDD) z numeru seryjnego daty, który jest generowany przez funkcję DateSerial lub DateValue lub CDateFromIso.

Część roczna składa się z co najmniej czterech cyfr, z zerami na początku, jeśli wartość bezwzględna jest mniejsza niż 1000, może być ujemna z wiodącym znakiem minus, jeśli data przejścia oznacza rok przed wspólną erą (BCE) i może mieć więcej niż cztery cyfry, jeśli wartość bezwzględna jest większa niż 9999. Sformatowany ciąg zwracany może znajdować się w zakresie '-327680101' do '327671231'

Ikona notatki

Lata od 100 i powyżej 9999 są obsługiwane od LibreOffice 5.4.


Składnia:


CDateToIso(liczba)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Liczba: Liczba całkowita zawierająca numer kolejny daty.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleCDateToIso
    MsgBox "" & CDateToIso(Now) ,64,"Data ISO"
End Sub

Prosimy o wsparcie!