WeekDay Function (BASIC)

Zwraca wartość określającą dzień tygodnia reprezentowaną przez numer kolejny daty obliczony przez funkcję DateSerial lub DateValue.

Składnia:


WeekDay (liczba)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Liczba: Wyrażenie w postaci liczby całkowitej zawierające numer kolejny daty służące do określenia dnia tygodnia (1-7).

Poniższy przykład pozwala za pomocą funkcji WeekDay na obliczenie dnia tygodnia dla wprowadzonej daty.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
' Zwraca i wyświetla dzień tygodnia
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDay="Niedziela"
    Case 2
      sDay="Poniedziałek"
    Case 3
      sDay="Wtorek"
    Case 4
      sDay="Środa"
    Case 5
      sDay="Czwartek"
    Case 6
      sDay="Piątek"
    Case 7
      sDay="Sobota"
  End Select
  MsgBox "" + sDay,64,"Dzisiaj jest"
End Sub

Please support us!