Funkcja Month

Zwraca wartość określającą miesiąc roku w oparciu o kolejny numer daty obliczony przez funkcję DateSerial lub DateValue.

Składnia:


Month (liczba)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Liczba: Wyrażenie numeryczne zawierające numer kolejny daty służące do określenia miesiąca roku.

Funkcja ta stanowi odwrotność funkcji DateSerial . Zwraca wartość określającą miesiąc roku odpowiadający kolejnemu numerowi daty obliczonemu przez funkcję DateSerial lub DateValue. Na przykład wyrażenie


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

zwraca wartość 12.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"Bieżący miesiąc"
End Sub

Prosimy o wsparcie!