DateValue Function

Zwraca wartość liczbową ciągu zawierającego datę. Ciąg ten jest pełną datą w postaci pojedynczej wartości liczbowej. Liczba ta jest kolejnym numerem daty i umożliwia określenie różnicy pomiędzy dwiema datami.

Składnia:


  DateValue(date)

Parametry:

Date: String expression that contains the date that you want to calculate. In contrast to the DateSerial function that passes years, months and days as separate numeric values, the DateValue function requests the date string to be according to either one of the date acceptance patterns defined for your locale setting (see - Language Settings - Languages) or to ISO date format (momentarily, only the ISO format with hyphens, e.g. "2012-12-31" is accepted).

Zwracana wartość:

The computed date.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


  Sub ExampleDateValue
      MsgBox DateValue("23/02/2011")
  End Sub

Please support us!