Funkca DateValue

Zwraca wartość liczbową ciągu zawierającego datę. Ciąg ten jest pełną datą w postaci pojedynczej wartości liczbowej. Liczba ta jest kolejnym numerem daty i umożliwia określenie różnicy pomiędzy dwiema datami.

Składnia:


DateValue [(data)]

Zwracana wartość:

Data

Parametry:

Date: String expression that contains the date that you want to calculate. In contrast to the DateSerial function that passes years, months and days as separate numeric values, the DateValue function requests the date string to be according to either one of the date acceptance patterns defined for your locale setting (see - Language Settings - Languages) or to ISO date format (momentarily, only the ISO format with hyphens, e.g. "2012-12-31" is accepted).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleDateValue
    MsgBox DateValue("12/02/2011")
End Sub

Please support us!