Funkcja DateValue

Zwraca obiekt Date z łańcucha reprezentującego datę.

Zwrócony obiekt jest wewnętrznie reprezentowany jako pojedyncza wartość liczbowa odpowiadająca określonej dacie. Tej wartości można użyć do obliczenia liczby dni między dwiema datami.

Składnia:


 DateValue(date As String)

Parametry:

date: ciąg zawierający datę, która zostanie przekonwertowana na obiekt Date.

note

Ciąg przekazany do DateValue musi być wyrażony w jednym z formatów daty zdefiniowanych w ustawieniach regionalnych (patrz - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne) lub używając formatu daty ISO "yyyy-mm-dd" (rok, miesiąc i dzień oddzielone dywizami).


Zwracana wartość:

Date.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


 Sub ExampleDateValue
   Dim aDate As Date
   aDate = DateValue("2021-12-20")
   ' Wypisuje zlokalizowaną datę
   MsgBox aDate
   ' Wyodrębnia rok, miesiąc i dzień z obiektu daty
   MsgBox Year(aDate)
   MsgBox Month(aDate)
   MsgBox Day(aDate)
   ' Wypisuje wartość liczbową odpowiadającą dacie (jako typ Long)
   MsgBox CLng(aDate)
 End Sub

Prosimy o wsparcie!