Funkcje daty i czasu

Opisane tu instrukcje i funkcje służą do obliczeń związanych z datą i godziną.

LibreOffice Basic pozwala obliczać różnice godzin i dat poprzez przetworzenie tych wartości na ciągłe wartości numeryczne. Po obliczeniu różnicy specjalne funkcje ponownie konwertują te wartości do standardowych formatów godziny i daty.

Ikona wskazówki

Wartości oznaczające datę i godzinę można łączyć w pojedynczą, dziesiętną liczbę zmiennoprzecinkową. Data jest konwertowana do części całkowitej, natomiast godzina do części ułamkowej. LibreOffice Basic obsługuje także typ zmiennej Date, która może zawierać dane o czasie składające się z daty i godziny.


Przekształcanie wartości określających datę

Przedstawione poniżej funkcje przekształcają wartości określające datę na liczby, umożliwiając wykonywanie obliczeń, oraz przekształcają liczby z powrotem na datę.

Przekształcanie wartości określających czas

Poniżej przedstawiono funkcje przekształcające wartości określające czas na liczby umożliwiające wykonywanie obliczeń.

Data i godzina systemowa

Poniższe funkcje i instrukcje służą do ustawiania i zwrotu daty i godziny systemowej.

Prosimy o wsparcie!