Funkcja FileExists

Określa, czy plik lub katalog jest dostępny na nośniku danych.

Składnia:


FileExists(nazwa_pliku As String | nazwa_katalogu As String)

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Parametry:

nazwa_pliku | nazwa_katalogu: Dowolny ciąg jednoznacznie określający plik. Istnieje możliwość użycia notacji URL.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Prosimy o wsparcie!