Instrukcja SetAttr

Ustawia informację o atrybutach określonego pliku.

Składnia:


SetAttr nazwa_pliku As String, atrybut As Integer

Parametry:

nazwa_pliku: Nazwa pliku (wraz ze ścieżką), którego atrybuty należy sprawdzić. Jeżeli ścieżka nie jest podana, funkcja SetAttr szuka pliku w bieżącym katalogu. Istnieje możliwość użycia notacji URL.

Atrybut: Wzorzec binarny definiujący atrybuty, które mają być włączone lub wyłączone:

Wartość

Nazwa stała

Wartość

Definicja

ATTR_NORMAL

0

Pliki normalne.

ATTR_READONLY

1

Pliki tylko do odczytu.

ATTR_HIDDEN

2

Plik ukryty


Funkcja pozwala na łączenie różnych atrybutów przez połączenie odpowiednich wartości za pomocą instrukcji logicznej OR.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

53 Plik nie został odnaleziony

70 Odmowa uprawnień

Przykład:


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error Goto ErrorHandler ' Zdefiniowanie celu obsługi błędów
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Prosimy o wsparcie!