Instrukcja RmDir

Usuwa istniejący katalog z nośnika danych.

Składnia:

Diagram instrukcji RmDir


RmDir tekst As String

Parametry:

Tekst: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu określające nazwę i ścieżkę katalogu, który ma zostać usunięty. Istnieje możliwość użycia notacji URL.

Jeśli ścieżka nie została określona, instrukcja RmDir wyszukuje katalog do usunięcia w bieżącej ścieżce. Jeśli nie zostanie odnaleziony, wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

76 Ścieżka nie została znaleziona

Przykład:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Prosimy o wsparcie!