Instrukcja Name

Zmienia nazwę istniejącego pliku lub katalogu.

Składnia:


Name stara_nazwa As String As nowa_nazwa As String

Parametry:

Stara_nazwa, nowa_nazwa: Dowolny ciąg określający nazwę pliku wraz ze ścieżką. Istnieje możliwość użycia notacji URL.

Przykład:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    MsgBox "Plik już istnieje"
End If
End
End Sub

Prosimy o wsparcie!