Instrukcja Kill

Usuwa plik z dysku.

Składnia:


Kill plik As String

Parametry:

Plik: Dowolny ciąg jednoznacznie określający plik. Istnieje możliwość użycia notacji URL.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

76 Ścieżka nie została znaleziona

Przykład:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' Plik należy wcześniej utworzyć
End Sub

Prosimy o wsparcie!