Funkcja GetAttr

Zwraca ciąg binarny określający typ pliku lub nazwę woluminu lub katalogu.

Składnia:


GetAttr (tekst As String)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg jednoznacznie określający plik. Istnieje możliwość użycia notacji URL.

Funkcja określa atrybuty dla podanego pliku i zwraca ciąg binarny pomocny w ustaleniu następujących atrybutów pliku:

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

53 Plik nie został odnaleziony

Wartość

Nazwa stała

Wartość

Definicja

ATTR_NORMAL

0

Pliki normalne.

ATTR_READONLY

1

Pliki tylko do odczytu.

ATTR_HIDDEN

2

Plik ukryty

ATTR_SYSTEM

4

Plik systemowy

ATTR_VOLUME

8

Zwraca nazwę woluminu

ATTR_DIRECTORY

16

Zwraca tylko nazwę katalogu.

ATTR_ARCHIVE

32

Plik został zmieniony od ostatniej archiwizacji (bit pliku archiwalnego).


Aby dowiedzieć się, czy bit bajtu atrybutu jest ustawiony, należy skorzystać z następującej metody sprawdzenia:

Przykład:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler ' Zdefiniowanie celu obsługi błędów
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Prosimy o wsparcie!