Funkcja FileLen

Zwraca długość pliku w bajtach.

Składnia:


FileLen (Text As String) As Long

Zwracana wartość:

Long

tip

Use ScriptForge.FileSystem service GetFileLen() method when size is expected to be over 2 gigabytes.


Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg jednoznacznie określający plik. Istnieje możliwość użycia notacji URL.

This function determines the length of a file. If the FileLen function is called for an open file, it returns the file length before it was opened. To determine the current file length of an open file, use the Lof function.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Please support us!