Funkcja FileLen

Zwraca długość pliku w bajtach.

Składnia:


FileLen (tekst As String)

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg jednoznacznie określający plik. Istnieje możliwość użycia notacji URL.

Funkcja określa długość pliku. Jeśli funkcja FileLen jest wywołana w odniesieniu do otwartego pliku, zwraca jego długość przed otwarciem. Aby określić aktualną długość otwartego pliku, należy użyć funkcji Lof.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Please support us!