Funkcja FileLen

Zwraca długość pliku w bajtach.

Składnia:


FileLen (Text As String) As Long

Zwracana wartość:

Long

tip

Jeśli spodziewasz się rozmiaru większego niż 2 gigabajty, użyj metody GetFileLen() z ScriptForge.FileSystem.


Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg jednoznacznie określający plik. Istnieje możliwość użycia notacji URL.

Ta funkcja określa długość pliku. Jeśli funkcja FileLen jest wywołana dla otwartego pliku, zwraca długość pliku przed jego otwarciem. Aby określić aktualną długość otwartego pliku, użyj funkcji Lof.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Prosimy o wsparcie!