Instrukcja FileCopy

Kopiuje plik.

Składnia:


FileCopy tekst_z As String, tekst_do As String

Parametry:

Tekst_z: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu określające nazwę pliku, który ma zostać skopiowany. Wyrażenie może zawierać opcjonalną ścieżkę i informacje o napędzie. W razie potrzeby ścieżkę można także wprowadzić w notacji URL.

Tekst_do: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu określające, dokąd należy skopiować plik źródłowy. Wyrażenie może zawierać napęd docelowy, ścieżkę i nazwę pliku; ścieżka może być także wyrażona w notacji URL.

Ikona notatki

Polecenie FileCopy może być używane wyłącznie do kopiowania nieotwartych plików.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

76 Ścieżka nie została znaleziona

Przykład:


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Prosimy o wsparcie!