Instrukcja FileCopy

Kopiuje plik.

Składnia:


FileCopy Source As String, Destination As String

Parametry:

Source: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu określające nazwę pliku, który chcesz skopiować. Wyrażenie może zawierać opcjonalne informacje o ścieżce i dysku. Jeśli chcesz, możesz wprowadzić ścieżkę w notacji adresu URL.

Destination: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu określające miejsce, do którego chcesz skopiować plik źródłowy. Wyrażenie może zawierać dysk docelowy, ścieżkę i nazwę pliku lub ścieżkę w notacji adresu URL.

Ikona notatki

Polecenie FileCopy może być używane wyłącznie do kopiowania nieotwartych plików.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

76 Ścieżka nie została znaleziona

Przykład:


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Prosimy o wsparcie!