Funkcja FileAttr

Zwraca tryb dostępu lub numer dostępu do pliku otwartego przez instrukcję Open. Numer dostępu do pliku zależy od systemu operacyjnego (OSH = Operating System Handle).

Ikona notatki

Jeśli używasz 32-bitowego systemu operacyjnego, nie możesz użyć funkcji FileAttr do określenia numeru dostępu do pliku.


Zobacz także: Open

Składnia:


 FileAttr (Channel As Integer, Attributes As Integer)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Channel: numer pliku, który został otwarty za pomocą instrukcji Open.

Attributes: wyrażenie całkowite wskazujące typ informacji o pliku, który chcesz zwrócić. Możliwe są następujące wartości:

1: FileAttr wskazuje tryb dostępu do pliku.

2: FileAttr zwraca numer dostępu do pliku systemu operacyjnego.

Nadanie wartości 1 atrybutowi parametru pozwala na uzyskanie następujących wartości wynikowych:

1 - INPUT (otwarcie pliku w trybie wejścia)

2 - OUTPUT (otwarcie pliku w trybie wyjścia)

4 - RANDOM (otwarcie pliku w trybie dostępu bezpośredniego)

8 - APPEND (otwarcie pliku w trybie dopisywania)

32 - BINARY (otwarcie pliku w trybie binarnym).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

Przykład:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "To jest linia tekstu"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1), 0, "Tryb dostępu"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2), 0, "Atrybut pliku"
  Close #iNumber
End Sub

Prosimy o wsparcie!