Funkcja FileAttr

Zwraca tryb dostępu lub numer dostępu do pliku otwartego przez instrukcję Open. Numer dostępu do pliku zależy od systemu operacyjnego (OSH = Operating System Handle).

Ikona notatki

W przypadku korzystania z 32-bitowego systemu operacyjnego w celu określenia numeru dostępu do pliku nie można korzystać z funkcji FileAttr.


Zobacz także: Open

Składnia:


FileAttr (numer_pliku As Integer, atrybut As Integer)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Numer_pliku: Numer pliku otwartego przez instrukcję Open.

Atrybut: Wyrażenie w postaci liczby całkowitej oznaczające typ informacji w pliku będącej wartością wynikową. Dostępne są następujące wartości:

1: Funkcja FileAttr wskazuje tryb dostępu do pliku.

2: Funkcja FileAttr zwraca numer dostępu do pliku dla systemu operacyjnego.

Nadanie wartości 1 atrybutowi parametru pozwala na uzyskanie następujących wartości wynikowych:

1 - INPUT (otwarcie pliku w trybie wejścia)

2 - OUTPUT (otwarcie pliku w trybie wyjścia)

4 - RANDOM (otwarcie pliku w trybie dostępu bezpośredniego)

8 - APPEND (otwarcie pliku w trybie dopisywania)

32 - BINARY (otwarcie pliku w trybie binarnym).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

Przykład:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "To jest linia tekstu"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1), 0, "Access mode"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2), 0, "File attribute"
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!