Funkcja CurDir

Zwraca wariant ciągu reprezentujący bieżącą ścieżkę .

warning

Niektóre funkcje plików i katalogów charakterystyczne dla systemu DOS nie są już dostępne w LibreOffice lub ich działanie jest ograniczone. Na przykład nie jest zapewniona obsługa funkcji ChDir, ChDrive i CurDir. Niektóre właściwości specyficzne dla systemu DOS nie są już używane w funkcjach, które oczekują właściwości pliku jako parametrów (na przykład w celu odróżnienia plików ukrytych od plików systemowych). Zapewnia to najwyższy możliwy poziom niezależności platformy dla LibreOffice. Dlatego ta funkcja może zostać usunięta w przyszłej wersji.


note

Biblioteka ScriptForge w LibreOffice 7.1 wprowadza usługę FileSystem z metodami obsługi plików i folderów w skryptach użytkownika.


Składnia:


CurDir [(Text As String)]

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Text: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu określające istniejący dysk, na przykład "C" dla pierwszej partycji pierwszego dysku twardego. Ten parametr jest używany wyłącznie w systemie Windows.

Jeśli nie określono dysku lub jeśli dysk jest łańcuchem znaków o zerowej długości (""), CurDir zwraca ścieżkę dla bieżącego dysku. LibreOffice Basic zgłasza błąd, jeśli składnia opisu dysku jest niepoprawna lub dysk nie istnieje.

Funkcja ta nie rozróżnia wielkości liter.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

68 Urządzenie nie jest dostępne

7 Brak pamięci

51 Błąd wewnętrzny

Przykład:


 Sub ExampleCurDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Prosimy o wsparcie!