Funkcja CurDir

Zwraca ciąg variant określający aktualną ścieżkę określonego napędu.

Ikona ostrzeżenia

Ta instrukcja uruchomieniowa aktualnie nie działa zgodnie z opisem w dokumentacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z z tym zagadnienieniem.


Składnia:


CurDir [(tekst As String)]

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg określający istniejący napęd (na przykład "C" dla pierwszej partycji pierwszego dysku twardego).

Jeśli żaden napęd nie został określony lub nazwa napędu jest ciągiem o zerowej długości (""), instrukcja CurDir zwraca ścieżkę do aktualnego napędu. Jeśli składnia opisu napędu jest nieprawidłowa, napęd nie istnieje lub litera napędu znajduje się za literą zdefiniowaną w instrukcji Lastdrive w pliku CONFIG.SYS, LibreOffice Basic zgłasza błąd.

Funkcja ta nie rozróżnia wielkości liter.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

68 Urządzenie nie jest dostępne

7 Brak pamięci

51 Błąd wewnętrzny

Przykład:


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Please support us!