Instrukcja ChDrive

Zmienia bieżący dysk.

warning

Niektóre funkcje plików i katalogów charakterystyczne dla systemu DOS nie są już dostępne w LibreOffice lub ich działanie jest ograniczone. Na przykład nie jest zapewniona obsługa funkcji ChDir, ChDrive i CurDir. Niektóre właściwości specyficzne dla systemu DOS nie są już używane w funkcjach, które oczekują właściwości pliku jako parametrów (na przykład w celu odróżnienia plików ukrytych od plików systemowych). Zapewnia to najwyższy możliwy poziom niezależności platformy dla LibreOffice. Dlatego ta funkcja może zostać usunięta w przyszłej wersji.


note

Biblioteka ScriptForge w LibreOffice 7.1 wprowadza usługę FileSystem z metodami obsługi plików i folderów w skryptach użytkownika.


Składnia:


  ChDrive Text As String

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg zawierający literę nowego napędu. W razie potrzeby można także użyć notacji URL.

Do napędu musi być przypisana wielka litera. W systemie Windows przypisanie litery do napędu jest ograniczone przez parametr LASTDRV. Jeśli argument napędu jest ciągiem wieloznakowym, tylko pierwsza litera jest brana pod uwagę. Podczas próby dostępu do nieistniejącego napędu występuje błąd, który można obsłużyć przez instrukcję OnError.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

68 Urządzenie nie jest dostępne

76 Ścieżka nie została znaleziona

Przykład:


  Sub ExampleChDrive
      ChDrive "D" ' Tylko, jeżeli 'D' istnieje.
  End Sub

Prosimy o wsparcie!