Instrukcja ChDrive

Zmienia bieżący dysk.

Ikona ostrzeżenia

Ta instrukcja uruchomieniowa aktualnie nie działa zgodnie z opisem w dokumentacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z z tym zagadnienieniem.


Składnia:


ChDrive tekst As String

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg zawierający literę nowego napędu. W razie potrzeby można także użyć notacji URL.

Do napędu musi być przypisana wielka litera. W systemie Windows przypisanie litery do napędu jest ograniczone przez parametr LASTDRV. Jeśli argument napędu jest ciągiem wieloznakowym, tylko pierwsza litera jest brana pod uwagę. Podczas próby dostępu do nieistniejącego napędu występuje błąd, który można obsłużyć przez instrukcję OnError.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

68 Urządzenie nie jest dostępne

76 Ścieżka nie została znaleziona

Przykład:


Sub ExampleChDrive
    ChDrive "D" ' Tylko, jeżeli 'D' istnieje.
End Sub

Please support us!