Instrukcja ChDrive

Zmienia bieżący dysk.

warning

Some DOS-specific file and directory functions are no longer provided in LibreOffice, or their function is only limited. For example, support for the ChDir, ChDrive and CurDir functions is not provided. Some DOS-specific properties are no longer used in functions that expect file properties as parameters (for example, to differentiate from concealed files and system files). This ensures the greatest possible level of platform independence for LibreOffice. Therefore this feature is subject to removal in a future release.


note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


Składnia:


  ChDrive Text As String

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg zawierający literę nowego napędu. W razie potrzeby można także użyć notacji URL.

Do napędu musi być przypisana wielka litera. W systemie Windows przypisanie litery do napędu jest ograniczone przez parametr LASTDRV. Jeśli argument napędu jest ciągiem wieloznakowym, tylko pierwsza litera jest brana pod uwagę. Podczas próby dostępu do nieistniejącego napędu występuje błąd, który można obsłużyć przez instrukcję OnError.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

68 Urządzenie nie jest dostępne

76 Ścieżka nie została znaleziona

Przykład:


  Sub ExampleChDrive
      ChDrive "D" ' Tylko, jeżeli 'D' istnieje.
  End Sub

Please support us!