Instrukcja ChDir

Zmienia bieżący katalog lub napęd.

warning

Niektóre funkcje plików i katalogów charakterystyczne dla systemu DOS nie są już dostępne w LibreOffice lub ich działanie jest ograniczone. Na przykład nie jest zapewniona obsługa funkcji ChDir, ChDrive i CurDir. Niektóre właściwości specyficzne dla systemu DOS nie są już używane w funkcjach, które oczekują właściwości pliku jako parametrów (na przykład w celu odróżnienia plików ukrytych od plików systemowych). Zapewnia to najwyższy możliwy poziom niezależności platformy dla LibreOffice. Dlatego ta funkcja może zostać usunięta w przyszłej wersji.


note

Biblioteka ScriptForge w LibreOffice 7.1 wprowadza usługę FileSystem z metodami obsługi plików i folderów w skryptach użytkownika.


Składnia:


ChDir tekst As String

Parametry:

Text: Dowolny ciąg określający ścieżkę katalogu lub napęd.

Ikona notatki

Jeśli chcesz tylko zmienić bieżący dysk wpisz literę dysku i dwukropek.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

76 Ścieżka nie została znaleziona

Przykład:


 Sub ExampleChDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Prosimy o wsparcie!