Instrukcja ChDir

Zmienia bieżący katalog lub napęd.

warning

Some DOS-specific file and directory functions are no longer provided in LibreOffice, or their function is only limited. For example, support for the ChDir, ChDrive and CurDir functions is not provided. Some DOS-specific properties are no longer used in functions that expect file properties as parameters (for example, to differentiate from concealed files and system files). This ensures the greatest possible level of platform independence for LibreOffice. Therefore this feature is subject to removal in a future release.


note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


Składnia:


ChDir tekst As String

Parametry:

Text: Dowolny łańcuch określający ścieżkę katalogu lub napęd.

Ikona notatki

Jeśli chcesz tylko zmienić bieżący dysk wpisz literę dysku i dwukropek.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

76 Ścieżka nie została znaleziona

Przykład:


 Sub ExampleChDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Prosimy o wsparcie!