Instrukcja ChDir

Zmienia bieżący katalog lub napęd.

Ikona ostrzeżenia

Ta instrukcja uruchomieniowa aktualnie nie działa zgodnie z opisem w dokumentacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z z tym zagadnienieniem.


Składnia:


ChDir tekst As String

Parametry:

Text: Dowolny łańcuch określający ścieżkę katalogu lub napęd.

Ikona notatki

Jeśli chcesz tylko zmienić bieżący dysk wpisz literę dysku i dwukropek.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

76 Ścieżka nie została znaleziona

Przykład:


Sub ExampleChDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Please support us!