Zarządzanie plikami

Poniżej opisano funkcje i instrukcje służące do zarządzania plikami.

Instrukcja ChDir

Zmienia bieżący katalog lub napęd.

Instrukcja ChDrive

Zmienia bieżący dysk.

CurDir Function

Returns a variant string that represents the current path .

Funkcja Dir

Zwraca nazwę pliku, katalogu lub wszystkie pliki i katalogi na dysku lub w katalogu odpowiadającym określonej ścieżce wyszukiwania.

Funkcja FileAttr

Zwraca tryb dostępu lub numer dostępu do pliku otwartego przez instrukcję Open. Numer dostępu do pliku zależy od systemu operacyjnego (OSH = Operating System Handle).

Instrukcja FileCopy

Kopiuje plik.

Funkcja FileDateTime

Zwraca ciąg zawierający datę i godzinę utworzenia lub ostatniej modyfikacji pliku.

Funkcja FileExists

Określa, czy plik lub katalog jest dostępny na nośniku danych.

Funkcja FileLen

Zwraca długość pliku w bajtach.

Funkcja GetAttr

Zwraca ciąg binarny określający typ pliku lub nazwę woluminu lub katalogu.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Instrukcja Kill

Usuwa plik z dysku.

Instrukcja MkDir

MkDir Statement diagram

Tworzy nowy katalog na nośniku danych.

Instrukcja Name

Zmienia nazwę istniejącego pliku lub katalogu.

Instrukcja RmDir

Usuwa istniejący katalog z nośnika danych.

Instrukcja SetAttr

Ustawia informację o atrybutach określonego pliku.

Prosimy o wsparcie!