Instrukcja Seek

Określa pozycję następnego zapisu lub odczytu z pliku otwartego za pomocą instrukcji Open.

W przypadku plików otwartych w trybie Random instrukcja Seek określa numer kolejnego dostępnego rekordu.

W przypadku pozostałych plików instrukcja Seek określa pozycję bajtu dla następnej operacji.

Składnia:

Diagram instrukcji Seek


Seek [#]filePos, {filePos|recordNum}

Parametry:

fileNum: numer kanału danych używany w instrukcji Open.

filePos, recordNum: pozycja następnego zapisu lub odczytu. Pozycja może być liczbą z zakresu od 1 do 2147483647. W zależności od typu pliku pozycja wskazuje numer rekordu (pliki w trybie Random) lub pozycję bajtu (pliki w trybie Binary, Output, Append lub Input). Pierwszy bajt w pliku to pozycja 1, drugi bajt to pozycja 2 i tak dalej.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

Prosimy o wsparcie!