Funkcja Seek

Określa pozycję następnego zapisu lub odczytu z pliku otwartego za pomocą instrukcji Open. Wartość zwracana odpowiada wartości określonej przez instrukcję Seek.

W przypadku plików otwartych w trybie Random funkcja Seek zwraca numer następnego rekordu do odczytu.

W przypadku pozostałych plików zwracana jest pozycja bajtu dla następnej operacji.

Zobacz także: Open, Seek.

Składnia:


Seek (numer_pliku)

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

Numer_pliku: Określa numer pliku zdefiniowany w instrukcji Open.

Prosimy o wsparcie!