Funkcja Lof

Zwraca rozmiar otwartego pliku w bajtach.

Składnia:


Lof (numer_pliku)

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

Numer_pliku: Dowolne wyrażenie numeryczne zawierające numer pliku określony w instrukcji Open.

Ikona wskazówki

W celu ustalenia rozmiaru pliku, który nie został otwarty, należy użyć funkcji FileLen.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

Przykład:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM mu si być typu Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Pozycja rozpoczęcia
  Put #iNumber,, "To jest pierwsza linia tekstu" REM Wypełnij tekstem
  Put #iNumber,, "To jest druga linia tekstu"
  Put #iNumber,, "To jest trzecia linia tekstu"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"To jest nowa linia tekstu"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"To jest tekst w rekordzie 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!