Funkcja Lof

Zwraca rozmiar otwartego pliku w bajtach.

Składnia:


Lof (FileNumber) As Long

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

FileNumber: Any numeric expression that contains the file number that is specified in the Open statement.

Ikona wskazówki

To obtain the length of a file that is not open, use the FileLen function.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

Przykład:

Prosimy o wsparcie!