Funkcja Loc

Zwraca bieżącą pozycję w otwartym pliku.

Składnia:


Loc(numer_pliku)

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

Numer_pliku: Dowolne wyrażenie numeryczne określające numer pliku ustalony w instrukcji Open otwierającej plik.

W przypadku pliku otwartego w trybie Random funkcja Loc zwraca numer ostatniego zapisanego lub odczytanego rekordu.

W przypadku pliku sekwencyjnego funkcja Loc zwraca pozycję w pliku podzieloną przez 128. W przypadku plików binarnych zwracana jest pozycja ostatnio odczytanego lub zapisanego bajtu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

Prosimy o wsparcie!