Funkcja Eof

Określa, czy wskaźnik osiągnął koniec pliku.

Składnia:


Eof (wyrażenie_całkowite As Integer)

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Parametry:

Wyrażenie_całkowite: Dowolne wyrażenie w postaci liczby całkowitej określające numer otwartego pliku.

Funkcja EOF pozwala uniknąć błędów związanych z próbą dostępu do danych spoza końca pliku. W przypadku użycia instrukcji Input lub Get do odczytu z pliku wskaźnik pliku zwiększa wartość o liczbę odczytanych bajtów. Po osiągnięciu końca pliku funkcja EOF zwraca wartość "True" (prawda) równą -1.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

Przykład:

Prosimy o wsparcie!