Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Put# statement to write data to a binary or a random file.


Składnia:

Write Statement diagram


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Parametry:

fileNum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression list: Variables or expressions that you want to enter in a file, separated by commas.

W przypadku braku listy wyrażeń instrukcja Write dołącza do pliku pustą linię.

Aby dodać listę wyrażeń do nowego lub istniejącego pliku, musi on być otwarty w trybie Output lub Append.

Ciągi, które piszesz są ujęte w cudzysłów i oddzielone przecinkami. Nie musisz wprowadzać ograniczeń na liście ekspresji.

Każda instrukcja Write jako ostatnią pozycję wstawia symbol końca wiersza.

Liczby z separatorami dziesiętnymi są konwertowane zgodnie z ustawieniami lokalnymi.

Przykład:

Prosimy o wsparcie!