Instrukcja Statement

Zapisuje dane do pliku sekwencyjnego.

Składnia:


Write [#FileName], [Expressionlist]

Parametry:

Nazwa_pliku: Dowolne wyrażenie numeryczne określające numer pliku ustalony w instrukcji otwierającej plik.

Lista_wyrażeń: Zmienne lub wyrażenia wprowadzane do pliku oddzielone przecinkami.

W przypadku braku listy wyrażeń instrukcja Write dołącza do pliku pustą linię.

Aby dodać listę wyrażeń do nowego lub istniejącego pliku, musi on być otwarty w trybie Output lub Append.

Ciągi, które piszesz są ujęte w cudzysłów i oddzielone przecinkami. Nie musisz wprowadzać ograniczeń na liście ekspresji.

Każda instrukcja Write jako ostatnią pozycję wstawia symbol końca wiersza.

Liczby z separatorami dziesiętnymi są konwertowane zgodnie z ustawieniami lokalnymi.

Przykład:


Sub ExampleWrite
Dim iCount As Integer
Dim sValue As String
  iCount = Freefile
  Open "C:\data.txt" For Output As iCount
  sValue = "Hamburg"
  Write #iCount,sValue,200
  sValue = "New York"
  Write #iCount,sValue,300
  sValue = "Miami"
  Write #iCount,sValue,450
  Close #iCount
End Sub

Please support us!