Instrukcja Write#

Zapisuje dane do sekwencyjnego pliku tekstowego ze znakami rozdzielającymi.

tip

Użyj instrukcji Print#, aby zapisać dane do sekwencyjnego pliku tekstowego. Użyj instrukcji Put#, aby zapisać dane do pliku binarnego lub losowego.


Składnia:

Diagram instrukcji Write


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Parametry:

fileNum: Dowolne wyrażenie numeryczne zawierające numer pliku ustawiony przez instrukcję Open dla odpowiedniego pliku.

Lista expression: zmienne lub wyrażenia, które chcesz wprowadzić do pliku, oddzielone przecinkami.

W przypadku braku listy wyrażeń instrukcja Write dołącza do pliku pustą linię.

Aby dodać listę wyrażeń do nowego lub istniejącego pliku, musi on być otwarty w trybie Output lub Append.

Ciągi, które piszesz są ujęte w cudzysłów i oddzielone przecinkami. Nie musisz wprowadzać ograniczeń na liście ekspresji.

Każda instrukcja Write jako ostatnią pozycję wstawia symbol końca wiersza.

Liczby z separatorami dziesiętnymi są konwertowane zgodnie z ustawieniami lokalnymi.

Przykład:

Prosimy o wsparcie!