Put# Statement

Zapisuje rekord do pliku względnego lub sekwencję bajtów do pliku binarnego.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Składnia:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parametry:

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

W przypadku plików binarnych (otwartych w trybie Binary) pozycja stanowi pozycję bajtu w pliku, od której należy rozpocząć zapis.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Uwaga dotycząca plików względnych: Jeśli zawartość tej zmiennej ma inną długość niż długość rekordu określona w klauzuli Len instrukcji Open, miejsce pomiędzy końcem aktualnie dopisanego rekordu i następnym rekordem pozostaje wypełnione danymi już istniejącym w tym pliku.

Uwaga dotycząca plików binarnych: Zawartość zmiennej jest zapisywana w określonej pozycji, a wskaźnik pliku jest ustawiany bezpośrednio za ostatnim zapisanym bajtem. Pomiędzy rekordami nie jest pozostawiane wolne miejsce.

Przykład:

Prosimy o wsparcie!