Instrukcja Put#

Zapisuje rekord do pliku względnego lub sekwencję bajtów do pliku binarnego.

tip

Użyj instrukcji Print#, aby zapisać dane do sekwencyjnego pliku tekstowego. Użyj instrukcji Write#, aby zapisać dane do sekwencyjnego pliku tekstowego z rozdzielającymi znakami.


Składnia:

Diagram instrukcji Put


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parametry:

fileNum: dowolne wyrażenie całkowite, które definiuje plik, do którego chcesz zapisać.

recordNum, filePos: w przypadku plików względnych (plików o dostępie swobodnym) numer rekordu, który chcesz zapisać.

W przypadku plików binarnych (otwartych w trybie Binary) pozycja stanowi pozycję bajtu w pliku, od której należy rozpocząć zapis.

variable: nazwa zmiennej, którą chcesz zapisać do pliku.

Uwaga dotycząca plików względnych: Jeśli zawartość tej zmiennej ma inną długość niż długość rekordu określona w klauzuli Len instrukcji Open, miejsce pomiędzy końcem aktualnie dopisanego rekordu i następnym rekordem pozostaje wypełnione danymi już istniejącym w tym pliku.

Uwaga dotycząca plików binarnych: Zawartość zmiennej jest zapisywana w określonej pozycji, a wskaźnik pliku jest ustawiany bezpośrednio za ostatnim zapisanym bajtem. Pomiędzy rekordami nie jest pozostawiane wolne miejsce.

Przykład:

Prosimy o wsparcie!