Intrukcja Line Input#

Wczytuje linię z pliku sekwencyjnego do zmiennej.

Składnia:

Diagram instrukcji Line Input


Line Input #fileNum, variable

Parametry:

fileNum: numer pliku zawierającego dane, które chcesz przeczytać. Plik musi być wcześniej otwarty instrukcją Open z użyciem słowa kluczowego INPUT.

variable: nazwa zmiennej przechowującej wynik.

Instrukcja Line Input# pozwala odczytywać ciągi z otwartego pliku i przypisywać je do zmiennej. Zmienne w postaci ciągów są odczytywane wierszami aż do wystąpienia pierwszego znaku powrotu karetki (ASCII=13) lub znaku nowego wiersza (ASCII=10). Znaki końca wiersza nie są dołączane do ciągu wynikowego.

Przykład:

Prosimy o wsparcie!