Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Składnia:

Line Input Statement diagram


Line Input #fileNum, variable

Parametry:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must have been opened in advance with the Open statement using the key word INPUT.

variable: The name of the variable that stores the result.

Instrukcja Line Input# pozwala odczytywać ciągi z otwartego pliku i przypisywać je do zmiennej. Zmienne w postaci ciągów są odczytywane wierszami aż do wystąpienia pierwszego znaku powrotu karetki (ASCII=13) lub znaku nowego wiersza (ASCII=10). Znaki końca wiersza nie są dołączane do ciągu wynikowego.

Przykład:

Prosimy o wsparcie!