Get Statement

Odczytuje rekord z pliku względnego lub sekwencję bajtów z pliku binarnego i przypisuje je do zmiennej.

Zobacz także: Instrukcja PUT

Składnia:

Get Statement diagram


Get [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parametry:

fileNum: Any integer expression that determines the file number.

recordNum: For files opened in Random mode, recordNum is the number of the record that you want to read.

For files opened in Binary mode, filePos is the byte position in the file where the reading starts.

If recordNum and filePos are omitted, the current position or the current data record of the file is used.

variable: Name of the variable to be read. With the exception of object variables, you can use any variable type.

Przykład:

Prosimy o wsparcie!