Funkcje wejścia/wyjścia

Get Statement

Odczytuje rekord z pliku względnego lub sekwencję bajtów z pliku binarnego i przypisuje je do zmiennej.

Input# Statement

Odczytuje dane z otwartego pliku sekwencyjnego.

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

Zapisuje rekord do pliku względnego lub sekwencję bajtów do pliku binarnego.

Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Funkcja Loc

Zwraca bieżącą pozycję w otwartym pliku.

Funkcja Seek

Określa pozycję następnego zapisu lub odczytu z pliku otwartego za pomocą instrukcji Open. Wartość zwracana odpowiada wartości określonej przez instrukcję Seek.

Funkcja Eof

Określa, czy wskaźnik osiągnął koniec pliku.

Funkcja Lof

Zwraca rozmiar otwartego pliku w bajtach.

Please support us!