Funkcja FreeFile

Zwraca kolejny dostępny numer otwarcia pliku. Funkcja służy do otwierania pliku z wykorzystaniem numeru, który nie jest zajęty przez aktualnie otwarty plik.

Składnia:


FreeFile

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Funkcja może być używana wyłącznie bezpośrednio przed instrukcją Open. Funkcja FreeFile zwraca następny dostępny numer otwarcia pliku, ale go nie rezerwuje.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

67 Zbyt wiele plików

Przykład:

Prosimy o wsparcie!