Close Statement

Zamyka podany plik otwarty uprzednio wyrażeniem Open.

Składnia:

Close Statement diagram


Close [[#]fileNum [, [#]fileNum2 [,...]]]

Parametry:

fileNum: Any integer expression that specifies the number of the data channel that was opened with the Open statement.

Przykład:

Prosimy o wsparcie!