Otwieranie i zamykanie plików

Instrukcja Close

Zamyka podany plik otwarty uprzednio wyrażeniem Open.

Funkcja FreeFile

Zwraca kolejny dostępny numer otwarcia pliku. Funkcja służy do otwierania pliku z wykorzystaniem numeru, który nie jest zajęty przez aktualnie otwarty plik.

Instrukcja Open

Otwiera kanał danych.

Instrukcja Reset

Zamyka wszystkie otwarte pliki i zapisuje zawartość wszystkich buforów plików na dysku twardym.

Prosimy o wsparcie!