Funkcje wejścia/wyjścia plików

Funkcje wejścia/wyjścia służą do tworzenia i zarządzania plikami (danych) zdefiniowanymi przez użytkownika.

Można z nich korzystać w celu tworzenia plików "względnych", które pozwalają na zapisywanie i ładowanie określonych rekordów poprzez podanie ich numeru. Funkcje wejścia/wyjścia plików pomagają także zarządzać plikami, dostarczając informacje, takie jak rozmiar pliku, bieżące ustawienia ścieżki czy data utworzenia pliku lub katalogu.

note

Biblioteka ScriptForge w LibreOffice 7.1 wprowadza usługę FileSystem z metodami obsługi plików i folderów w skryptach użytkownika.


Otwieranie i zamykanie plików

Funkcje wejścia/wyjścia

Zarządzanie plikami

Poniżej opisano funkcje i instrukcje służące do zarządzania plikami.

Prosimy o wsparcie!