Funkcje wejścia/wyjścia plików

Funkcje wejścia/wyjścia służą do tworzenia i zarządzania plikami (danych) zdefiniowanymi przez użytkownika.

Można z nich korzystać w celu tworzenia plików "względnych", które pozwalają na zapisywanie i ładowanie określonych rekordów poprzez podanie ich numeru. Funkcje wejścia/wyjścia plików pomagają także zarządzać plikami, dostarczając informacje, takie jak rozmiar pliku, bieżące ustawienia ścieżki czy data utworzenia pliku lub katalogu.

note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


Otwieranie i zamykanie plików

Funkcje wejścia/wyjścia

Zarządzanie plikami

Poniżej opisano funkcje i instrukcje służące do zarządzania plikami.

Please support us!