Funkcja RGB [VBA]

Zwraca wartość całkowitą typu Long dla koloru składającego się ze składników czerwonego, zielonego i niebieskiego, zgodnie ze wzorem obliczania kolorów VBA.

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Składnia:


RGB (Red, Green, Blue)

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

red: dowolne wyrażenie całkowite, które reprezentuje składową czerwieni (0-255) koloru złożonego.

green: dowolne wyrażenie całkowite, które reprezentuje składową zieleni (0-255) koloru złożonego.

blue: dowolne wyrażenie całkowite, które reprezentuje składową niebieskiego (0-255) koloru złożonego.

warning

Ze względu na tryb zgodności z VBA (Option VBASupport 1) wartość Long jesti obliczana jako
Wynik = red + green×256 + blue×65536.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Option VBASupport 1
Sub ExampleRGBVBA
Dim lVar As Long
    lVar = rgb(128,0,200)
    Print lVar; ' zwraca 13107328
End Sub

Prosimy o wsparcie!