Funkcja RGB

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components.

Składnia:


RGB (czerwony, zielony, niebieski)

Zwracana wartość:

Long

Parametr:

Czerwony: Dowolne wyrażenie numeryczne w postaci liczby całkowitej określające składnik czerwony (0-255) koloru złożonego.

Zielony: Dowolne wyrażenie numeryczne w postaci liczby całkowitej określające składnik zielony (0-255) koloru złożonego.

Niebieski: Dowolne wyrażenie numeryczne w postaci liczby całkowitej określające składnik niebieski (0-255) koloru złożonego.

tip

The color picker dialog helps computing red, green and blue components of a composite color. Changing the color of text and selecting Custom color displays the color picker dialog.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Kolor " & lVar & " składa się z kolorów:" & Chr(13) &_
    "czerwony = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "zielony = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "niebieski = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Please support us!