Funkcja RGB

Zwraca Long całkowitą wartość koloru składającą się z czerwonego, zielonego i niebieskiego składnika.

Składnia:


RGB (czerwony, zielony, niebieski)

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

red: dowolne wyrażenie całkowite, które reprezentuje składową czerwieni (0-255) koloru złożonego.

green: dowolne wyrażenie całkowite, które reprezentuje składową zieleni (0-255) koloru złożonego.

blue: dowolne wyrażenie całkowite, które reprezentuje składową niebieskiego (0-255) koloru złożonego.

Wynikowa wartość Long jest obliczana za pomocą następującego wzoru:
Wynik = red×65536 + green×256 + blue.

warning

W trybie zgodności z VBA (Option VBASupport 1) wartość Long jest obliczana jako
Wynik = red + green×256 + blue×65536
Zobacz funkcję RGB [VBA]


tip

Okno wyboru koloru pomaga obliczyć składowe czerwonego, zielonego i niebieskiego koloru złożonego. Zmiana koloru tekstu i wybranie koloru niestandardowego powoduje wyświetlenie okna wyboru koloru.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Kolor " & lVar & " składa się z kolorów:" & Chr(13) &_
    "czerwony = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "zielony = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "niebieski = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Prosimy o wsparcie!