Funkcja QBColor

Zwraca kod koloru RGB na podstawie przekazanej wartości koloru zgodnej z systemem MS-DOS.

Składnia:

QBColor (numer koloru jako liczba całkowita)

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

Kolor: Dowolne wyrażenie numeryczne w postaci liczby całkowitej określające wartość koloru zgodną z systemem MS-DOS.

Parametr kolor może przyjmować następujące wartości:

0 : Black (czarny)

1 : Blue (niebieski)

2 : Green (zielony)

3 : Cyan (seledynowy)

4 : Red (czerwony)

5 : Magenta (purpurowy)

6 : Yellow (żółty)

7 : White (biały)

8 : Gray (szary)

9 : Light Blue (jasnoniebieski)

10 : Light Green (jasnozielony)

11 : Light Cyan (jasnoseledynowy)

12 : Light Red (jasnoczerwony)

13 : Light Magenta (jasnopurpurowy)

14 : Light Yellow (jasnożółty)

15 : Bright White (jaskrawobiały)

Funkcja ta służy wyłącznie do konwersji kodów kolorów ze starszych aplikacji BASIC pracujących w systemie MS-DOS, które używają powyższych nazw kolorów. Funkcja zwraca wartość typu liczba całkowita długa oznaczającą kolor używany w LibreOffice IDE.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
    iColor = 7
    sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" & Green(QBColor( iColor) )
    MsgBox stext,0,"Kolor " & iColor
End Sub

Prosimy o wsparcie!