Funkcja Red

Zwraca czerwony składnik określonego kodu koloru złożonego.

Składnia:


Red (kolor As Long)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

ColorNumber: wyrażenie całkowite określające dowolny kod koloru złożonego, dla którego ma zostać zwrócony czerwony składnik.

warning

W trybie zgodności VBA (Option VBASupport 1) funkcja Red() jest niekompatybilna z kolorami VBA, gdy kolor z poprzedniego wywołania funkcji RGB [VBA] został przekazany.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

tip

Okno wyboru koloru zawiera szczegółowe informacje na temat składowych czerwonego, zielonego i niebieskiego złożonego kodu koloru, a także jego wyrażenia szesnastkowego. Zmiana koloru tekstu i wybranie Koloru niestandardowego powoduje wyświetlenie okna wyboru koloru.


Przykład:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Kolor " & lVar & " składa się z kolorów:" & Chr(13) &_
    "czerwony = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "zielony = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "niebieski = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Prosimy o wsparcie!