Funkcja Blue

Zwraca niebieski składnik określonego kodu koloru złożonego.

Składnia:


Blue (kolor As Long)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Wartość koloru: wyrażenie całkowite określające dowolny kod koloru, którego niebieski składnik ma zostać zwrócony.

warning

W trybie zgodności VBA (Option VBASupport 1) funkcja Blue() jest niekompatybilna z kolorami VBA, gdy kolor z poprzedniego wywołania funkcji RGB [VBA] został przekazany.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

tip

Okno wyboru koloru zawiera szczegółowe informacje na temat składowych czerwonego, zielonego i niebieskiego złożonego kodu koloru, a także jego wyrażenia szesnastkowego. Zmiana koloru tekstu i wybranie Koloru niestandardowego powoduje wyświetlenie okna wyboru koloru.


Przykład:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Kolor " & lVar & " składa się z kolorów:" & Chr(13) &_
    "czerwony = " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "zielony = " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "niebieski = " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,""
End Sub

Prosimy o wsparcie!