Funkcje koloru

Poniżej opisano funkcje służące do definiowania kolorów.

Funkcja Blue

Returns the blue component of the specified composite color code.

Funkcja Green

Returns the Green component of the given composite color code.

Funkcja Red

Returns the Red component of the specified composite color code.

Funkcja QBColor

Zwraca kod koloru RGB na podstawie przekazanej wartości koloru zgodnej z systemem MS-DOS.

Funkcja RGB

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components.

RGB Function [VBA]

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components, according to VBA color formula.

Prosimy o wsparcie!