Funkcja InputBox

Wyświetla monit w oknie dialogowym, pozwalając na wprowadzenie tekstu przez użytkownika. Wprowadzone dane są przypisywane do zmiennej.

Instrukcja InputBox stanowi wygodny sposób wprowadzania tekstu w oknie dialogowym. Zatwierdzenia dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku OK lub naciśnięcie klawisza Enter. Wprowadzone dane są zwracane w postaci wartości funkcji. W przypadku zamknięcia okna dialogowego przez kliknięcie przycisku Anuluj, funkcja InputBox zwraca ciąg zerowej długości ("").

Składnia:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parametry:

prompt: String expression displayed as the message in the dialog box.

title: String expression displayed in the title bar of the dialog box.

default: String expression displayed in the text box as default if no other input is given.

xpostwips: Integer expression that specifies the horizontal position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

ypostwips: Integer expression that specifies the vertical position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

If xpostwips and ypostwips are omitted, the dialog is centered on the screen. The position is specified in twips.

Zwracana wartość:

Ciąg

Przykład:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Wpisz zdanie:","Szanowni Państwo")
    MsgBox ( sText , 64, "Potwierdzenie zdania")
End Sub

Prosimy o wsparcie!