Funkcja InputBox

Wyświetla monit w oknie dialogowym, pozwalając na wprowadzenie tekstu przez użytkownika. Wprowadzone dane są przypisywane do zmiennej.

Instrukcja InputBox stanowi wygodny sposób wprowadzania tekstu w oknie dialogowym. Zatwierdzenia dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku OK lub naciśnięcie klawisza Enter. Wprowadzone dane są zwracane w postaci wartości funkcji. W przypadku zamknięcia okna dialogowego przez kliknięcie przycisku Anuluj, funkcja InputBox zwraca ciąg zerowej długości ("").

Składnia:


InputBox (komunikat As String[, nazwa As String[, domyślny As String[, pozycja_x As Integer, pozycja_y As Integer]]]])

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametr:

Komunikat: Ciąg wyświetlany w postaci komunikatu w oknie dialogowym.

Nazwa: Ciąg wyświetlany na pasku tytułu okna dialogowego.

Domyślny: Ciąg wyświetlany w polu tekstowym jako wartość domyślna w przypadku braku innego wpisu.

Pozycja_x: Wyrażenie w postaci liczby całkowitej określające położenie okna dialogowego w poziomie. Pozycja jest wyrażona we współrzędnych bezwzględnych i nie odnosi się do okna aplikacji biurowej.

Pozycja_y: Wyrażenie w postaci liczby całkowitej określające położenie okna dialogowego w pionie. Pozycja jest wyrażona we współrzędnych bezwzględnych i nie odnosi się do okna aplikacji biurowej.

W przypadku pominięcia parametrów pozycja_x i pozycja_y okno dialogowe jest umieszczone centralnie na ekranie. Pozycja jest wyrażona w jednostce twip.

Przykład:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Wpisz zdanie:","Szanowni Państwo")
    MsgBox ( sText , 64, "Potwierdzenie zdania")
End Sub

Please support us!