Funkcja InputBox

Wyświetla monit w oknie dialogowym, pozwalając na wprowadzenie tekstu przez użytkownika. Wprowadzone dane są przypisywane do zmiennej.

Instrukcja InputBox stanowi wygodny sposób wprowadzania tekstu w oknie dialogowym. Zatwierdzenia dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku OK lub naciśnięcie klawisza Enter. Wprowadzone dane są zwracane w postaci wartości funkcji. W przypadku zamknięcia okna dialogowego przez kliknięcie przycisku Anuluj, funkcja InputBox zwraca ciąg zerowej długości ("").

Składnia:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parametry:

prompt: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane jako komunikat w oknie dialogowym.

title: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane na pasku tytułowym okna dialogowego.

default: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane w polu tekstowym jako domyślne, jeśli nie podano innych danych wejściowych.

xpostwips: Wyrażenie całkowite określające poziome położenie okna dialogowego. Pozycja jest współrzędną bezwzględną i nie odnosi się do okna LibreOffice.

ypostwips: Wyrażenie całkowite określające pionową pozycję okna dialogowego. Pozycja jest współrzędną bezwzględną i nie odnosi się do okna LibreOffice.

Jeśli pominięto xpostwips i ypostwips, okno dialogowe jest wyśrodkowane na ekranie. Pozycja jest określona w twips.

Zwracana wartość:

Ciąg

Przykład:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Wpisz zdanie:","Szanowni Państwo")
    MsgBox ( sText , 64, "Potwierdzenie zdania")
End Sub

Prosimy o wsparcie!