Funkcje wprowadzania ekranowego

Poniżej opisano funkcje używane do sterowania wprowadzaniem ekranowym.

Funkcja InputBox

Wyświetla monit w oknie dialogowym, pozwalając na wprowadzenie tekstu przez użytkownika. Wprowadzone dane są przypisywane do zmiennej.

Prosimy o wsparcie!