Instrukcja Print#

Wysyła określone ciągi znaków lub wyrażenia liczbowe na ekran lub do pliku sekwencyjnego.

tip

Użyj instrukcji Put#, aby zapisać dane do pliku binarnego lub losowego. Użyj instrukcji Write#, aby zapisać dane do sekwencyjnego pliku tekstowego z rozdzielającymi znakami.


Składnia:

Składnia Print


Print [#Numer_pliku,] wyrażenie1[{;|,} [Spc(liczba jako liczba całkowita);] [Tab(pozycja jako liczba całkowita);] [wyrażenie2[...]]

Parametry:

filenum: Dowolne wyrażenie numeryczne zawierające numer pliku ustawiony przez instrukcję Open dla odpowiedniego pliku.

expression: Dowolne wyrażenie numeryczne lub w postaci ciągu do wyświetlenia. Wiele wyrażeń można oddzielić średnikiem. Jeśli są oddzielone przecinkiem, wyrażenia są wcięte do następnego znaku tabulacji. Nie można regulować tabulatorów.

number: liczba spacji do wstawienia przez funkcję Spc.

pos: spacje są wstawiane do określonej pozycji.

Jeśli po ostatnim wyrażeniu do wyświetlenia znajduje się średnik lub przecinek, LibreOffice Basic przechowuje tekst w buforze wewnętrznym i kontynuuje wykonywanie programu bez wyświetlania. Po napotkaniu następnej instrukcji Print bez średnika lub przecinka na końcu wyrażenia, cały tekst jest wyświetlany jednocześnie.

Dodatnie wyrażenia numeryczne są wyświetlane ze spacją wiodącą. Ujemne wyrażenia numeryczne są poprzedzone znakiem minus. W przypadku przekroczenia określonego zakresu dla wartości zmiennoprzecinkowych wyrażenia numeryczne są wyświetlane w notacji wykładniczej.

Jeśli wyrażenie do wyświetlenia przekracza określoną długość, następuje automatyczne zawijanie wierszy.

Ikona notatki

Możesz wstawić funkcję Tab, ujętą w średniki, między argumentami, aby wciąć wynik do określonej pozycji, lub możesz użyć funkcji Spc, aby wstawić określoną liczbę spacji.


Przykład:

Prosimy o wsparcie!