Funkcje wyświetlania

Poniżej opisano funkcje używane do wyświetlania informacji na ekranie.

Instrukcja MsgBox

Wyświetla okno dialogowe zawierające komunikat.

Instrukcja MsgBox

Wyświetla okno dialogowe zawierające komunikat i zwraca wartość.

Print# Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to the screen or to a sequential file.

Please support us!