Funkcje we/wy ekranu

Poniżej przedstawiono funkcje wywołania okien dialogowych służących do wprowadzania i wyświetlania danych użytkownika.

Funkcje wyświetlania

Poniżej opisano funkcje używane do wyświetlania informacji na ekranie.

Funkcje wprowadzania ekranowego

Poniżej opisano funkcje używane do sterowania wprowadzaniem ekranowym.

Funkcje koloru

Poniżej opisano funkcje służące do definiowania kolorów.

Prosimy o wsparcie!