Funkcje wykonania

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Stałe używane w programach Basic

Zmienne

Poniższe instrukcje i funkcje są używane do obsługi zmiennych. Z funkcji tych można korzystać w celu deklarowania lub definiowania zmiennych, konwersji typów zmiennych lub określenia typu zmiennej.

Operatory logiczne

Poniżej przedstawiono operatory logiczne obsługiwane przez LibreOffice Basic.

Operatory porównania

Operatory porównania porównują dwa wyrażenia. Zwracana wartość jest wyrażeniem logicznym oznaczającym, że porównanie jest prawdziwe (-1) lub fałszywe (0).

Łańcuchy

Poniższe funkcje i instrukcje służą do sprawdzania poprawności i zwracania wartości ciągów.

Funkcje daty i czasu

Opisane tu instrukcje i funkcje służą do obliczeń związanych z datą i godziną.

Operatory matematyczne

Poniżej przedstawiono operatory matematyczne obsługiwane przez LibreOffice Basic.

Funkcje numeryczne

Poniższe funkcje numeryczne służą do przeprowadzania obliczeń. Operatory matematyczne i logiczne opisano w odrębnej części. Funkcje w odróżnieniu od operatorów zwracają wynik na podstawie argumentów, natomiast operatory zwracają wynik na podstawie dwóch wyrażeń.

Screen I/O Functions

Poniżej przedstawiono funkcje wywołania okien dialogowych służących do wprowadzania i wyświetlania danych użytkownika.

Funkcje wejścia/wyjścia plików

Funkcje wejścia/wyjścia służą do tworzenia i zarządzania plikami (danych) zdefiniowanymi przez użytkownika.

Sterowanie wykonywaniem programu

Poniższe instrukcje służą do sterowania wykonywaniem programu.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Pozostałe polecenia

Poniżej przedstawiono listę funkcji i instrukcji, które nie zostały ujęte w innych kategoriach.

Please support us!