Podpisy metod ScriptForge

Biblioteki ScriptForge agregują zasoby skryptowe makro, aby LibreOffice, który ma zostać wywołany z makr Basic lub skryptów Pythona. Jego moduły i klasy są wywoływane ze skryptów użytkowników jako „usługi”, które ujawniają właściwości, metody i zdarzenia.

Metoda usług tylko dla Basic

Typograficzne cechy nawiasów kwadratowych, elips i nawiasów klamrowych wskazują na opcjonalne, powtarzające się i obowiązkowe argumenty:

Przykład:


    FSO.HashFile(FileName As String, _
      Algorithm As String = {MD5|SHA1|SHA224|SHA256|SHA384|SHA512}) As String
    SF_Array.ImportFromCSVFile(FileName As String, _
      [Delimiter = ","], [DateFormat As String]) As Variant
    SF_String.SplitNotQuoted(InputStr As String, _
     [Delimiter As String], [Occurrences As Long], [QuoteChar As String]) As Variant
  

Metoda usług dla Pythona i Basic

Poniższe reguły typograficzne mieszają notację UML, układ dokumentacji API i interfejs użytkownika inspektora obiektów UNO:

LibreOffice
Basic

Składnia

Python

Typ logiczny

bool

bool

Date

datetime

datetime

Double

float

float

Integer

int

int

Long

int

int

Object

obj

Single

float

float

String

str

str

Variant

any

Obiekt UNO

uno

Użytkownika
Typ (UDT)

obj

Usługa
ScriptForge

svc


Przykład:

svc.Forms( opt form: any ): svc[0..*]

svc.MsgBox( prompt: str, buttons = svc.MB_OK , opt title: str ): opt str

svc.InputBox( prompt: str, default = "", [ title: str ], [ xpostwips: int, ypostwips: int ] ): str

Prosimy o wsparcie!