BibliotekaScriptBindingLibrary

Aby wykonać tę operację...

Otwórz Narzędzia - Makra - Zarządzaj oknami dialogowymi i wybierz kontener Okna dialogowe LibreOffice.


Description

The ScriptBindingLibrary library only contains dialogs, it is used by Highlight LibreOffice example scripts. Its dialogs are shared by Beanshell, Java and JavaScript example scripts.

Running any Highlight example script loads the ScriptBindingLibrary library in memory.

note

This library is not used by LibreOffice Basic.


Basic macro selector

Beanshell, Java and JavaScript Scripts

Prosimy o wsparcie!