BibliotekaScriptBindingLibrary

Aby wykonać tę operację...

Otwórz Narzędzia - Makra - Zarządzaj oknami dialogowymi i wybierz kontener Okna dialogowe LibreOffice.


Opis

Biblioteka ScriptBindingLibrary zawiera tylko okna dialogowe i jest używana przez przykładowe skrypty LibreOffice Highlight. Jej okna dialogowe są udostępniane przez przykładowe skrypty Beanshell, Java i JavaScript.

Uruchomienie dowolnego przykładowego skryptu Highlight ładuje bibliotekę ScriptBindingLibrary do pamięci.

note

Ta biblioteka nie jest używana przez LibreOffice Basic.


Selektor makr Basic

Skrypty Beanshell, Java i JavaScript

Prosimy o wsparcie!